وارد کننده اصلی و نمایندگی برند کامیکا

Posts tagged with ‘سیگنال به نویز’

  • نرخ نمونه عمقبیت

    نسبت سیگنال به نویز چیست؟

    نسبت سیگنال به نویز یا Signal to Noise Ratio مقدار تفاضل حساسیت و نویز داخلی میکروفون برحسب دسیبل (dB)...

    1
    0