وارد کننده اصلی و نمایندگی برند کامیکا

ویدیو پایه میکروفون بازویی کامیکا

شاید برای تولید محتوا از رکوردر زوم استفاده می کنید یا از میکروفون های کاندنسر از برند RODE، شاید هم از میکروفون های شاتگان برای تولید محتوای موکبانگ یا ASMR استفاده می کنید. شما به یک پایه بازویی باکیفیت احتیاج دارید که میکروفون را در حالت های مختلف نگه دارد و فضای اضافی، روی میز اشغال نکند. پایه میکروفون CVM-MS01 و CVM-MS02 مناسب کار شماست.