وارد کننده اصلی و نمایندگی برند کامیکا

Posts tagged with ‘دسیبل’

  • banner

    دسیبل چیست؟

    دسیبل واحدی برای سنجش نسبت شدت و قدرت صداست. بصورت قراردادی آستانه شنوایی انسان به عنوان مرجعی انتخاب شده...

    0
    0