وارد کننده اصلی و نمایندگی برند کامیکا

2-پرداخت مبلغ سفارش