همه چیز درباره ASMR

ASMR (واکنش ارادی اوج گیری حسی) که سبب القای حس آرامش در بدن می‌شود، مدتی است که مورد توجه قرار گرفته‌است. حتما برایتان پیش آمده که مور مور شدن (سوزن سوزن شدن) را در بدن خود احساس کنید. اگر این حس در اثر ایجاد صدا یا با دیدن عکس برای شما به وجود می‌آید، مانند شنیدن صدای کشیده شدن دست … ادامه خواندن همه چیز درباره ASMR