شماره حساب بهین مدیا

مبلغ سفارش مورد نظر را می توانید به حساب بانکی زیر واریز بفرمایید.

 

بانک ملت به نام شاهین توکلی
شماره حساب: 8468627310
شماره کارت:   8948-8848-3375-6104
شماره شبا:    IR:690120000000008468627310
ارسال پیام
1
نیاز به مشاوره رایگان دارید ؟
اینجا خیلی سریع به سوالاتون جواب میدیم